Oferta usług w zakresie doradztwa i pozyskania funduszy unijnych:

• ustalam możliwości wsparcia i sprawdzamy kryteria dostępu wybranego programu lub działania,
• sporządzam wniosek o dotację wraz z biznes planem i wymaganymi załącznikami,
• ustanawiam pełnomocnictwa do reprezentacji Państwa przed instytucją udzielającą wsparcia finansowego (ARiMR) – (usługa na życzenie)
• działając jako Państwa pełnomocnik prawidłowo i terminowo składam wniosek o pomoc finansową będąc jednocześnie osobą do kontaktu, składającą wyjaśnienia i ewentualne poprawki do wniosku.
• po wcześniejszym uzgodnieniu przygotowuję dla Państwa wnioski o płatność.
• po wcześniejszym uzgodnieniu monitoruję zobowiązania wynikające z umowy lub decyzji administracyjnej,
• na specjalne życzenie – dodatkowe usługi związane z uczestnictwem (obecnością) w ewentualnej kontroli ze strony instytucji udzielającej wsparcia, pomoc w prowadzeniu uproszczonej rachunkowości rolniczej.

Działam w obrębie szeroko rozumianych obszarów wiejskich.
Z uwagi na specyfikę funduszy UE obecnie NIE OFERUJĘ usług dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ZUS i planujących pozyskanie dotacji na rozwój firmy lub dla osób ZAMIESZKUJĄYCH obszary MIEJSKIE (np. miasta powyżej 5 tyś mieszkańców)

OBSŁUGUJĘ tylko DZIAŁANIA:
- Premia dla młodych rolników 150 tyś,
- Restrukturyzacja małych gospodarstw – 60 tyś w formie premii,
- Premia na podejmowanie działalności gospodarczej - 150 – 250 tyś,
- Dotacja na usługi rolnicze do 500 tyś.
- Modernizacja gospodarstw rolnych w tym obszar na nawadnianie.